16 Doa Mustajab. Doa yang Cepat Allah kabulkan

shalat istikharah
shalat istikharah

Table of Contents

Kumpulan Doa Mustajab. Doa Cepat Dikabulkan Allah untuk semua Hajat

Doa mustajab selalu dibaca oleh setiap muslim. Setiap kita punya permasalahan dan kebutuhan kita pasti memohon dan meminta solusi kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya masalah-masalah kita diberi solusi dan jalan keluar.

Ternyata, untuk mendapatkan doa-doa yang mustajab itu tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Walaupun begitu sebagai seorang muslim kita tetap harus berdoa setiap waktu, setiap saat tanpa mengenal lelah dan putus asa.

Kita harus yakin Allah pasti akan mengabulkan doa-doa setiap hamba-hambanya yang sungguh sunguh dan bertawakkal kepadaNya.

Inilah Kumpulan Doa Mustajab

Faktanya, banyak sekali doa-doa mustajab yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Misalnya doa anak yang sholeh, doanya orang yang terbangun di sepertiga malam yang terakhir, doanya orang yang teraniaya, doa antara adzan dan iqomah, doa ketika turun hujan dan lain-lain.

Baca juga Doa Sebelum Tidur dan Doa Sesudah tidur Sesuai Sunnah

Kumpulan doa mustajab

Nah, penasaran kan dengan doa doa Mustajab? Mari kita ulas satu persatu.

 

1. Doanya Seorang Muslim Untuk Saudaranya Tanpa Diketahui Oleh Yang Lain

Doa mustajab pertama adalah doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh yang lain. Telah berkata sahabat Abu Dzar, bahwasannya ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

“Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya maka pasti malaikat yang ditugaskan (kepadanya) akan mengucapkan engkau pun akan mendapatkan yang semisalnya”. (Hadits Riwayat Muslim)

 

2. Doa Orang Yang Teraniaya

Doa mustajab yang kedua, doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah.

Mengapa?

Karena orang yang dalam keadaan teraniaya dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan tak berdaya. Dia akan lebih banyak berserah diri kepada Allah. dia tidak akan mengunggulkan kemampuannya, kemampuan saudaranya kemampuan tetangganya.

Dia hanya akan berserah diri kepada Allah karena dia merasa lemah dan tidak ada satu orang pun yang bisa manolongnya.

Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam mengutus sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

“Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala”. (Hadits Riwayat Bukhari)

 

3. Doa Orangtua Untuk Anaknya

Selanjutnya doa yang mudah dikabulkan oleh Allah adalah doa orangtua untuk anaknya.

Orang tua adalah orang yang paling berjasa terhadap anaknya. Dialah yang telah mendidik anak-anaknya

Merekalah orangtua yang memelihara kita sejak dalam kandungan. Merekalah yang merawat anaknya tanpa pamrih tanpa mengharap imbalan apapun dari anaknya.

Maka doa orangtua inilah doa yang akan dikabulkan oleh Allah.

Setiap orangtua pasti akan berdoa untuk anak dan keturunannya agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah taat kepada Allah, berbakti kepada orangtua, agama dan Negara.

Bagi orang tua sangat tidak dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata atau doa yang negatif terhadap anaknya.

Mengapa?

Karena dikhawatirkan kata-kata negatif itu akan sangat berbahaya bagi anak-anaknya.

Di khawatirkan kata-kata negatif itu akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Kata-kata orangtua adalah doa. Doa orangtua adalah salah satu doa yang diijabah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

4. Doa seorang musafir

Berikutnya, salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang dalam perjalanan.

Apabila kita dalam perjalanan, perjalanan ke manapun sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Karena doa orang yang dalam perjalanan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala.

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

 “Ada 3 doa mustajab Yang Tidak diragukan lagi yaitu doa orang yang teraniaya, doa-doa orang yang dalam perjalanan dan doa orangtua untuk anak-anaknya” (HR Tirmidzi)

 

5. Doa seorang pemimpin yang adil

Salah satu doa yang mustajab di sisi Allah adalah doa seorang pemimpin yang adil terhadap seluruh rakyatnya.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu secara marfu’ :

“Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka, doa orang yang adil dan doa orang yang teraniaya. Allah akan mengangkat doa mereka ke atas arasy.  Membukakan pintu pintu langit untuknya dan Allah berfirman demi kemuliaan Ku, Aku akan menolongmu walaupun dengan selang waktu” (HR Tirmidzi)

 

6. Doa Anak Yang Sholeh

Salah satu doa yang mustajab di sisi Allah adalah doa dari anak yang sholeh.

Lantas muncul sebuah pertanyaan, siapakah anak yang saleh itu?

Anak yang Saleh adalah anak yang berbakti kepada kedua orangtuanya. Anak yang taat dan patuh kepada perintah kedua orang tuanya. Anak yang hormat dan berbakti kepada kedua orangtuanya.

Disebutkan dalam sebuah hadist yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Radhiallahu anhu telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

“Apabila manusia meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim)

 

7. Doa Orang Yang Berada Dalam Keadaan Darurat

Apabila kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahaya maka kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Mengapa? Karena doa dalam keadaan darurat seperti ini adalah salah satu doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta’ala.

Allah berfirman dalam Al Qur’an:

“Atau siapakah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaKu dan yang menghilangkan kesusahan, yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sama sedikitlah kamu mengingatnya” (QS. An Naml 27: 62)

8. Doa Orang Yang Tidur Dalam Keadaan Suci Dan Berdzikir

Apabila kita akan istirahat untuk tidur, sangat dianjurkan untuk mengambil air wudhu dulu kemudian tidur miring ke arah kanan.

Telah diriwayatkan dari sahabat Muadz bin  Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda:

“Apabila seorang muslim tidur dalam keadaan berdzikir dan suci lalu ia terbangun di malam hari kemudian ia berdoa kepada Allah SWT meminta kebaikan dunia dan akhirat maka pasti Allah akan memberikan kepadanya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

 

9. Berdoa Dengan Menggunakan Doa Dzun Nun Atau Doa Nabi Yunus Alaihissalam

Dari sahabat Sa’ad bin Abi Waqqash Radhiallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Doa Dzun Nun (nabi Yunus Alaihissalam) ketika berada di dalam perut ikan La Ilaha Illa Anta Subhanaka Innii Kuntu Minadzolimin jika seseorang berdoa menggunakan doa ini dia memohon sesuatu kepada Allah niscaya Allah akan mengabulkan (HR. Tirmidzi)

 

10. Doa orang yang terbangun di malam hari dengan menggunakan doa yang matsur

Dari sahabat Ubadah bin Shamit RA, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam bahwasanya telah bersabda rosulullah:

“Barangsiapa yang terjaga di malam hari lalu dia mengucapkan Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwaa ‘alaa kulli syai’in qadiir, Alhamdulillaah, wasubhanallaah, wa laa ilaaha illallaah, wallahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah’ tidak ada Tuhan selain Allah semata tidak ada sekutu bagi bagi Allah. Seluruh kerajaan langit dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa, kuasa atas segala sesuatu segala puji bagi Allah Maha Suci Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. dan mengucapkan Allahummaghfir lii, Ya Allah ampunilah aku atau dia berdoa yang lain niscaya akan dikabulkan doanya. Jika dia berwudhu dan sholat maka diterimalah sholatnya (HR. Bukhari)

 

11. Doa Anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orangtua

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

“Allah akan mengangkat derajat seseorang yang soleh di surga. Lalu ia bertanya dari mana aku memperoleh derajat ini? Allah berfirman dengan permohonan ampunan anakmu untukmu” (HR Ahmad, sanadnya dinyatakan shahih oleh Ibnu Katsir)

 

12. Doa Orang Yang Melaksanakan Ibadah Haji, Umroh Dan Jihad Dijalan Allah

Menjalankan ibadah haji umroh dan jihad itu bukan semata-mata melaksanakan perintah Allah saja tapi ternyata ketika kita menjalankan ibadah haji umroh dan Jihad maka kita mendapatkan keutamaan yaitu doa yang Mustajab.

Maka ketika kita melaksanakan haji umroh dan berjuang dijalan Allah, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak memohon kepada Allah atas apa yang kita butuhkan apa yang kita inginkan.

Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

“Orang yang berperang dijalan Allah orang yang menunaikan ibadah haji dan orang yang menjalankan ibadah umrah adalah Utusan utusan yang menghadap kepada Allah. Mereka dipanggil oleh Allah  lalu mereka memenuhi panggilan itu dan mereka pun meminta kepadaNya maka Allah akan memberinya” (HR Ibnu Majah)

 

13. Doa orang yang banyak berdzikir kepada Allah

Sebagai seorang muslim kita sangat dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Membasahi lidah kita dengan bacaan dzikir, tahlil kepada Allah baik dengan lisan ataupun dengan hati. Baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan banyak orang.

Dari sahabat Abu Hurairah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

“Ada tiga golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak, orang yang banyak berdzikir kepada Allah, orang yang teraniaya dan pemimpin yang adil” (HR Ibnu Majah)

 

14. Orang Yang Dicintai Dan Diridhai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah sama dengan orang yang segala permintaannya akan mudah dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda:

“Sesungguhnya Allah berfirman Barang siapa memusuhi kekasihKu maka sungguh Aku menyatakan perang dengannya. Hambaku tidak akan dapat mendekatkan dirinya kepadaKu dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah wajibkan kepadanya. HambaKu terus menerus mendekatkan dirinya kepadaKu dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya.

Apabila Aku telah mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar Menjadi penglihatan yang mana dia melihat. Menjadi tangannya yang mana dia memegang.Dan menjadi kakinya yang dengannya iya berjalan.

Jika ia meminta kepadaKu pasti Aku akan memberinya Jika ia memohon perlindungan kepada-ku pasti aku akan melindunginya aku tidak pernah ragu-ragu dalam sesuatu yang aku kerjakan seperti keraguanKu untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Hal itu karena ia tidak suka mati sedangkan aku tidak suka keburukan terjadi kepadanya” (HR. Bukhari)

 

15. Orang yang memperbanyak berdoa pada Allah saat lapang dan bahagia

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu Rasulullah Shallahahu Alaihi wasallam telah bersabda :

“Barangsiapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah maka hendaklah dia memperbanyak berdoa pada saat lapang (HR Tirmidzi dan Al Hakim disahkan oleh Imam dzahabi)

Syekh Al Mubarakfuri berkata bahwa makna hadits diatas adalah adanya seseorang memperbanyak doa pada saat kesehatan, kecukupan dan selamat dari cobaan menjadi sebab-sebab seorang muslim selamat dari cobaan.

Seorang Mukmin adalah orang yang selalu siap siaga untuk menjadikan dirinya beramal dan beribadah. Maka sangat dianjurkan sekali bagi seorang mukmin untuk selalu berdoa kepada Allah dimanapun dia berada.

Bahkan, dalam keadaan lapang dan sempit.

Tentu berbeda dengan seorang kafir dan dzalim yang selalu berdoa  hanya saat membutuhkan saja.

Allah berfirman dalam Al Qur’an:

“Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat kepada Nya, iaya lupa akan kemudharatan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk (menghilangkan) sebelum itu” (QS. Az-Zumar : 8)

Allah berfirman dalam Al Qur’an:

“Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu dari padanya, dia kembali melalui jalan yang sesat seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya” (QS Yunus: 12)

Baca juga Bacaan Doa pagi Hari dan Sore Hari Yang Sering kita Lupa

 

16. Doa Orang Yang Dalam Keadaan Terpaksa

Orang yang dalam keadaan terpaksa, doa doanya dikabulkan oleh Allah.

Allah berfirman dalam Al Qur’an:

“Atau Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya? dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? apakah di samping Allah ya Tuhan yang lain? amat sedikitlah kamu mengingatNya” (QS. An Naml 62)

Telah berkata Imam Syaukani bahwa ayat-ayat yang telah di tersebut di atas menjelaskan bahwa manusia sangat membutuhkan Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Lebih-lebih dalam keadaan terpaksa yang tidak mempunyai daya kekuatan dan upaya.

Ulama’ berbeda pendapat tentang memahami ‘orang yang terpaksa ini’. Ada ulama’ yang berpendapat bahwa orang yang terpaksa adalah orang-orang yang mempunyai dosa-dosa. Dan sebagain lain berpendapat bahwa yang dimaksud ‘orang terpaksa’ adalah orang yang hidup dalam keadaan kesempitan, kekurangan atau sakit sehingga mau tidak mau dia harus mengadu kepada Allah Tuhan semesta alam.

Demikian kajian 16 Doa Mustajab. Doa yang Cepat Allah kabulkan yang bisa penulis sajikan.

Semoga bermanfaat.

Jangan lupa share ya sobat jika di rasa ada  manfaatnya.

asuransi syariah, life insurance, car insurance, student insurance